Veilederen

Vi ønsker å være et bindeledd for de som ønsker informasjon om tiltak som kan begrense lysforurensning, samt aktivt informere om lysforurensning og konsekvensene av dette.

Bevar mørket! – En veileder for å redusere lysstøy

Høsten 2020 forfattet vi en veileder som er ment til bruk av kommuner og utbyggere. Veilederen gir innledende informasjon om hvordan man med enkle grep kan planlegge nye lysanlegg «stjernevennlig» og hvordan tilpasse eldre anlegg til å bli mindre lysforurensende.