XOLOTL

I starten av 2021 ble vi i Bevar Mørket kontaktet av det Polske POLARIS-OPP med en forespørsel om et samarbeid på ulike prosjekter, hvorav deler kunne bli finansiert av midler fra det såkalte EEA Grants – Active Citizens Regional Programme.

Vi inngikk en avtale og prosjektet ble startet opp i slutten av 2021. Prosjektfasen varer til medio 2023, og innebærer gjennomføring av flere ulike aktiviteter.

Prosjektet er delt inn i åtte hoveddeler, kalt forpliktelser, som vi sammen med det Polske IDA har ansvar for å gjennomføre i løpet av prosjektet.

1. Vi forplikter oss til, sammen med den vitenskapelige komiteen til POLARIS-OPP å opprette et forum for å utveksle informasjon, erfaringer og bistå hverandre i å utarbeide dokumenter i forbindelse med lovgivende og regulerende arbeid, herunder modeller for god offentlig belysning, gode råd til lokale og regionale myndigheter, råd om gjennomføring av tiltak for å bevare mørket samt råd om å finne gode kompromisser for å oppnå en god, rasjonell, offentlig lysregulering.

2. Vi skal bistå POLARIS-OPP med råd om hvilke reguleringer og lover gjeldende i Norge som kan være aktuelle for tilsvarende bruk i Polen.

3. Bevar Mørket vil delta med representanter som en del av et ekspertforum på lysforurensing på den Polske mørkesky-festivalen i Spotnia Wielka for å utveksle informasjon og erfaringer med Polaris og med lokale innbyggere. Dette foregår helst via fysisk oppmøte, men vi må ta hensyn til eventuelle begrensninger som følge av Covid-19 og det vil derfor også være aktuelt med digital deltakelse.

4. Bevar Mørket vil i to perioder være vertskap for en delegasjon fra Polaris med et mål om å følge hverandres arbeidsmetodikk ute i felt og å dele gode råd og praktiske løsninger for å ta vare på mørket og nattehimmelen.

5. Vi skal dele vitenskapelige artikler og data om lysforurensing, og bidra til at det oversettes artikler som er tilgjengelig for lekfolk, samt å publisere disse på våre nettsider bevarmorket.no og ciemneniebo.pl. Sammen skal bidra til en økt bevissthet rundt problemene lysforurensning har for økosystemer og dyre- og planteliv.

6. Vi skal bistå i opprettelsen av Norges første mørkevernsområde, populært kalt en «Dark Sky Park», hvor vi skal involvere grasrota i bevegelsen og ressurser fra både det Polaris-OPP og slovenske aktivister i dette arbeidet. Samtidig skal vi bistå med å sette opp systemer for sammenlignbar måling av lysforurensing ved bruk av såkalte SQM-enheter og spesialkameraer og så rapportere på dette arbeidet.

7. Styret i Bevar Mørket vil utpeke en ansvarlig prosjektleder som skal holde i prosjektfremdrift, håndtere økonomien i prosjektet samt virke som et sentralt bindeledd mellom de ulike internasjonale partene.

8. Vi skal bidra til en serie med internasjonale digitale foredrag og møter med lysforurensing som tema.