Ressurser

«Veileder for å redusere lysstøy i hus og hytteområder», Bevar mørket (2023)

Gjennom vinteren 2022 og våren 2023 forfattet Bevar Mørket denne veilederen som fokuserer spesifikt på private hjem og hytter, og hva privatpersoner kan gjøre for å bidra til å redusere lysstøy i slike områder. Veilederen er beregnet både for privatpersoner og de som leverer armaturer og lyskilder til disse.

«Hvordan kan lysdesign bidra til å redusere lysforurensning i kommune-Norge?» Bacheloroppgave, Vegard K. Knutsen, USN. (2021)

I denne bacheloroppgaven, undersøker Knutsen hvordan det jobbes med lysforurensning i kommune-Norge og i hvilken grad informasjonen om lysforurensning er tilgjengelig for dem. Funnene han gjør viser tydelig hvor og hvordan vi må jobbe for å skape mer bevissthet omkring lysforurensning – og de tiltakene som begrenser den.

Bacheloroppgaven ble i 2021 nominert til Norsk Lyspris!

Hvordan regulere lysforurensning i Norges marine områder?

Masteravhandling, Stian Dahl Sommerseth, Universitetet i Tromsø

«Bevar Mørket – en veileder for å redusere lysstøy», Bevar mørket (2020)

Høsten 2020 forfattet Bevar mørket en veileder som er ment til bruk av kommuner og utbyggere. Veilederen gir innledende informasjon om hvordan man med enkle grep kan planlegge nye lysanlegg «stjernevennlig» og hvordan tilpasse eldre anlegg til å bli mindre lysforurensende.