Referat fra nettmøte

Torsdag den 14. januar ble det første medlemsmøtet i organisasjonen holdt. Med over 50 engasjerte fra ulike miljøer ble det et svært godt møte med både informasjon om bakgrunnen for opprettelsen av organisasjonen og tankene om arbeidet fremover, samt en lang rekke gode innspill fra medlemmene. I møtet fortalte styret om noen planlagte undergrupper og oppfordrer alle til å velge en eller flere grupper å engasjere seg i. Deretter vil man bli invitert inn i Teams-rom for de enkelte gruppene der diskusjonen kan gå videre.

Register hvilken gruppe du ønsker å være i her:

[wpforms id=»131″]