Frivillig medlemskontingent

kr500

Frivillig medlemskontingent kr.250

Kategori:

Beskrivelse

Bevar mørket har ingen medlemskontingent, siden det viktigste bidrag vi kan få av deg er ditt engasjement for saken og din tid når du bidrar i arbeidet. Allikevel ser vi at noe inntekt kommer godt med, når veiledere skal trykkes og distribueres.

Vi har derfor opprettet frivillig «medlemskontingent» hvor du selv velger hvor mye du ønsker å gi, og hvor ofte. Vi lover at alle pengene går til å spre informasjon om lysforurensning og tiltak som kan begrense denne, til de som kan ha glede av informasjonen!

Du velger selv hvilken sats du har råd til å betale, og hvor ofte du ønsker å gi ditt bidrag.