International Dark Sky Week

Foredrag og samtaler i anledning International Dark Sky Week, 5.-12.april

5. til 12. april arrangerer den Internasjonale Dark Sky foreningen (IDA) Dark Sky Week – et årlig arrangement som setter søkelys på problemene, løsningene og arbeidet med å begrense lysforurensing og ta vare på nattehimmelen.

I forbindelse med Dark Sky Week arrangerer Bevar Mørket tre temakvelder, nettopp for å utforske noe av det arbeidet som gjøres i Norge i dag.

Bevar Mørket er en ideell forening for interesserte og berørte parter som arbeider med problemstillinger rundt lysforurensing og belysning av offentlig rom. Foreningen består av astronomer, lysdesignere, naturvernere, installatører, politiske interessenter og andre som synes arbeidet med å ta vare på den synlige nattehimmelen er viktig.

Tirsdag 6.april kl.18-19
«Strølys i Norge, sett fra verdensrommet» v/Marius Ellefsen, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet
«Lysplaner i norske kommuner» v/Vegard Knutsen,

Lenke til møte (Teams): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2915944354e24d5597b3a9f77c0b4aef%40thread.tacv2/1617304676880?context=%7b%22Tid%22%3a%22b79d26eb-b3bb-4523-b0d0-9dc4f9e74161%22%2c%22Oid%22%3a%22bc504f55-390a-44fe-8f7a-7b242dffee7f%22%7d


Torsdag 8.april kl.18-19
«Lysloven på Kanariøyene» v/Sverre Holm, Universitetet i Oslo
«Tiltak for å redusere lysforurensning (tiltaksbeskrivelser på tiltak.no)» v/Erling Fjeldaas, Statens Vegvesen

Lenke til møte (Teams): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2915944354e24d5597b3a9f77c0b4aef%40thread.tacv2/1617304884541?context=%7b%22Tid%22%3a%22b79d26eb-b3bb-4523-b0d0-9dc4f9e74161%22%2c%22Oid%22%3a%22bc504f55-390a-44fe-8f7a-7b242dffee7f%22%7d

Mandag 12.april kl.18-19
«Stjernereservat i Stavanger – status og målsetninger» v/Claus Sigurd Petersen, Stavanger Kommune
«Stjernehimmelens overraskelser – galakser og stjernehoper vi kan se med det blotte øyet» v/Vegard Rekaa, Astronom

Lenke til møte (Teams): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2915944354e24d5597b3a9f77c0b4aef%40thread.tacv2/1617305201210?context=%7b%22Tid%22%3a%22b79d26eb-b3bb-4523-b0d0-9dc4f9e74161%22%2c%22Oid%22%3a%22bc504f55-390a-44fe-8f7a-7b242dffee7f%22%7d