Forelesninger

Vi presenterer her et utvalg forelesninger fra våre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og medlemmer.


Robert Szaj, on the availability of astronomy for people with disabilities.

3. januar 2022