Delta i arbeidet

Bevar mørket er foreningen for alle som ønsker å bidra med god informasjon om kunstig belysning, slik at vi som samfunn klarer å ta de rette valgene – som bidrar til å bevare mørket!

Registrer ditt navn og din kontaktinfo her, så sender vi deg informasjon om vårt arbeide.

Det er opprettet undergrupper som alt arbeidet Bevar mørket gjør skal organiseres i. Her kan du melde deg inn i den/de undergruppene hvor du ønsker å bidra.

Arbeidet i hver undergruppe vil variere, men formålet vil være å samle og formidle god informasjon innen hvert felt, og bidra til at mer formålstjenlig  belysning velges innenfor de respektive områdene. Lurer du på hva vi legger i de ulike titlene på undergruppene, kan du bare fortsette å lese. Vi tar også gjerne imot forslag på nye undergrupper.

Belysning i arkitektur og landskap

En gruppe for de som er opptatt av lys i urbane områder og arkitektur. Tanken er at dette skal være en gruppe både for de som ønsker å lære mer, eller for de som føler at de kan bidra på ved å samle informasjon, gode eksempler eller gi råd til arkitekter, kommuner og utbyggere.

Vegbelysning

Vi har mange veier rundt omkring i landet, og belysning er viktige sikkerhetstiltak, men finnes det løsninger der lysforurensning kan reduseres uten at dette går ut over sikkerheten? Arbeidsoppgaver i denne kan være å samle forskning som kan si noe om løsninger for å redusere lysforurensning langs veier, eller finne gode eksempler som man kan henvise til. Arbeidet i denne gruppen vil være viktig for oppdateringer av veilederen og i rådgiving av kommuner, men også for de som er nysgjerrige på temaet.

Forum for elektrikere og installatører

Dette er en gruppe som er ment for erfaringsutveksling mellom personer som jobber med konkret rådgivning i store og små lysprosjekter. Her kan man dele eksempler på gode armaturer, eller styringssystemer. Gruppen er åpen både for de med lang erfaring og de som bare skal bytte utebelysning på hytta.

Helse og naturpåvirkning

Gruppa for de som er opptatt av naturpåvirkning fra lysforurensning og de effekter lysforurensning kan ha på oss mennesker. Her samles informasjon om utfordringene og eksempler på tiltak og løsninger. Arbeidsoppgaver i denne gruppa kan være å bidra i å skrive kronikker, informere journalister eller bare være med på diskusjoner og idéutveksling.

Stjernebygd og stjerneby

Denne grupper er for de som har lyst til å engasjere seg i arbeidet med å opprette Stjernebygd, stjerneby eller stjerneparker. Har du ideer til konkrete steder, noen gode kontakter eller bare nysgjerrig på hvordan du kan være med å jobbe for stjernesteder i Norge er dette gruppa for deg. På sikt håper vi å kunne sertifisere steder til National Dark-sky Places, en internasjonal sertifiseringsordning for å beskytte områder.

Nasjonal regulering av lysforurensing

Hvordan skal lysforurensning reguleres i fremtiden? Denne gruppen ser på dagens praksis og måter man kan få lysforurensning høyere på agendaen i planarbeid og reguleringer. Gruppen skal se på måter man kan få lysforurensing som egne punkt i standarder og normer og muligheter for konkret lovgivning på temaet.

Markedsføring og nettsider

Er du god på kommunikasjon, en stor del av arbeidet med lysforurensning handler om å spre ordet, bevisstgjøre og sørge for at vi når ut til ulike grupper på en god måte. Arbeidsoppgavene i denne gruppa er å spre små og store historier på sosiale medier, bidra til utvikling og tekster til nettsiden og å være med på å skrive søknader til midler til for eksempel flyers, klistremerker ol.


Det er lov å være med i grupper om du bare er nysgjerrig på temaet, det er mye å lære ved å følge arbeidet.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål – på Facebook eller e-post. Eller bruk vårt kontaktskjema, så svarer vi på dine spørsmål før du melder deg inn og velger din undergruppe.