Bli medlem

Det er fortsatt mulig å gjøre noe med lysforurensningen. Vi er en gruppe mennesker, med faglig bredde og en felles interesse for å bevare mørket. Vi jobber for å samle informasjonen om lysforurensing på ett sted og dele denne med andre. Her kan du oppgi ditt navn og din kontaktinformasjon og dermed bli med i dette arbeidet, som medlem av Bevar mørket.

Det koster 300 kroner per kalenderår og som medlem får du tilgang på informasjon om gruppens møter og samlinger, og du kan være med å bidra i det viktige arbeidet. Alle medlemmer vil få tilbud om å være med i utvalgte arbeidsgrupper, som tar for seg oppgaver som: skrive veiledere, distribusjon og markedsføring, trykking og grafisk design, veiledning om kjøp av armaturer, politiske møter, etc.

Meld deg inn ved å fylle inn skjema her:

https://club.spond.com/landing/signup/bevarmørket/form/FBF3FB92A16C48728B024920D5B6A9F0

Vi bruker Spond Club til medlemsadministrasjon, og fungerer som vårt formelle medlemssystem. Ved å fylle ut skjemaet registreres dine data i Spond Club systemet vårt.