Bli medlem

Det er fortsatt mulig å gjøre noe med lysforurensningen. Vi er en gruppe mennesker, med stor faglig bredde og alle med en felles interesse for å bevare mørket, som jobber for å samle informasjonen om lysforurensing på ett sted. Vi har etablert organisasjonen Bevar mørket, som vil ha som formål å gi informasjon om lysforurensning og hva vi kan gjøre med den. 

Det koster ingenting å være medlem og som medlem får du tilgang på informasjon om gruppens møter og samlinger, og du kan være med å bidra i det viktige arbeidet. Alle medlemmer vil få tilbud om å være med i utvalgte arbeidsgrupper, som tar for seg oppgaver som: skrive veiledere, distribusjon og markedsføring, trykking og grafisk design, veiledning om kjøp av armaturer, politiske møter, etc.