ÅRSMØTE 2024 I BEVAR MØRKET

Årsmøte

Tirsdag 30. april kl. 19:00.

Hei alle mørkevenner!

Årsmøtet blir 30. april kl. 19.00 på Teams. Formell innkalling med saksliste kommer medio april. Dersom du har saker til årsmøtet, ta kontakt på Facebook, eller på kontakt@bevarmorket.no

I etterkant av årsmøtet blir det et ordinært medlemsmøte.

Velkommen!