Bevar mørket!

Siden menneskenes begynnelse har vi vært opptatt av lys. Da vi lærte å temme ilden startet vår interesse for kunstig lys: Å forsterke og forbedre det. Nå viser det seg imidlertid at ubevisst og overdreven bruk av kunstig lys har mange utilsiktede konsekvenser. Det blir vanskeligere å se stjernehimmelen, men også naturmangfold, dyr og menneskers helse påvirkes negativt av lysforurensning. 

Veilederen

Vi ønsker å være et bindeledd for de som ønsker informasjon om tiltak som kan begrense lysforurensning, samt aktivt informere om lysforurensning og konsekvensene av dette.

Bevar mørket! – En veileder for å redusere lysstøy

Høsten 2020 forfattet vi en veileder som er ment til bruk av kommuner og utbyggere. Veilederen gir innledende informasjon om hvordan man med enkle grep kan planlegge nye lysanlegg «stjernevennlig» og hvordan tilpasse eldre anlegg til å bli mindre lysforurensende. 

Bli medlem

Det er fortsatt mulig å gjøre noe med lysforurensningen. Vi er en gruppe mennesker, med stor faglig bredde og alle med en felles interesse for å bevare mørket, som jobber for å samle informasjonen om lysforurensing på ett sted. Vi har etablert organisasjonen Bevar mørket, som vil ha som formål å gi informasjon om lysforurensning og hva vi kan gjøre med den. 

Det koster ingenting å være medlem og som medlem får du tilgang på informasjon om gruppens møter og samlinger, og du kan være med å bidra i det viktige arbeidet. Alle medlemmer vil få tilbud om å være med i utvalgte arbeidsgrupper, som tar for seg oppgaver som: skrive veiledere, distribusjon og markedsføring, trykking og grafisk design, veiledning om kjøp av armaturer, politiske møter, etc.

Blogg

Referat fra nettmøte

Torsdag den 14. januar ble det første medlemsmøtet i organisasjonen holdt. Med over 50 engasjerte fra ulike miljøer ble det et svært godt møte med både informasjon om bakgrunnen for opprettelsen av organisasjonen og tankene om arbeidet fremover, samt en lang rekke gode innspill fra medlemmene. I møtet fortalte styret om noen planlagte undergrupper og …

Invitasjon til første medlemsmøte

Vi inviterer til vårt første møte i organisasjonen Bevar mørket! Møtet blir avholdt den 14. januar kl. 19.00, og skjer på Teams. Formålet med møtet er å opplyse om organisasjonens planer for videre arbeid, og informere om de forskjellige interessegruppene vi ønsker å etablere innen organisasjonen.   Gruppene har foreløpig fått følgende merkelapper:   – Belysning i …

Kontakt oss

Skriv til oss om du har noe du ønsker å spørre om eller informasjon som du tenker er relevant for organisasjonens arbeide.


For presse, ring Vegard Lundby Rekaa (kontaktperson) på 93024034.